Sarpanch, Dy Sarpanch and Panchayat Members

Sr. No. Image Name of V.P. Members Ward No. Designation Mobile
1 Shri Mahesh Madhukar Gawande VII Sarpanch 9552635051/9767545114
2 Mrs. Unnati Ajit Sahasrabuddhe IV Dy. Sarpanch 9359700873/7767086432
3 Shri Govind Arjun Gaonkar II V.P. Member 9420297802/8999672298
4 Mrs. Samanta Rupesh Kamat III V.P. Member 9049523606
5 Shri Kedar Gopi Ghadi I V.P. Member 9422845332/8412886145
6 Shri Durgadas Chandrakant Naik V V.P. Member 9822228059
7 Shri Mukesh Purushottam Ghatwal VI V.P. Member 9767811723/9765887323